Bestuur L’Ammerzo

Voorzitter             Luc Timmers

Secretaris            Coby Krol                      secretaris@l-ammerzo.nl

Penningmeester vacant

Bestuurslid         Sjan Vogel v Boekel

Bestuurslid         Wilhelmien v d Donk

Secretariaat:

Waaldijk 2

5305 CE Zuilichem

Contributie

De contributie bedraagt € 85,– per kalenderjaar (2024). Dit bedrag is samengesteld uit de contributie voor de vereniging, plus € 26,50 bondsbijdrage