Bestuur L’Ammerzo

Voorzitter             Dave Verbruggen

Secretaris            Coby Krol                      secretaris@l-ammerzo.nl

Penningmeester Ursula v Beers               jdbclub@xs4all.nl

Bestuurslid         Sjan Vogel v Boekel

Bestuurslid         Wilhelmien v d Donk

 

Secretariaat:

Waaldijk 2

5305 CE Zuilichem

Contributie

De contributie bedraagt € 82,50 per kalenderjaar (2020). Dit bedrag is samengesteld uit de contributie voor de vereniging, plus € 22,50 bondsbijdrage